Vision

Mareli Academy 
På Mareli Academy arbetar vi ständigt för att höja nivåerna på injektionsbehandlingar. 
Som många vet är det en oreglerad bransch vi arbetar i vilket gör det upp till varje aktör att välja vilka som är behöriga att gå en utbildning samt nivån på den. Vi anser att alla aktörer på marknaden måste ta ett större ansvar för att höja nivåerna i branschen. Vi är gärna aktören som bär stafettpinnen i det viktiga förändringsarbete som måste ske. 

Under ett par år har det vilt diskuterats lagförändringar som innebär att endast sjuksköterskor, läkare och tandläkare ska få lov att arbeta med injektionsbehandlingar. Vi anser att diskussionen är ur fokus. 
Alla människor har rätt att omskola sig. Det är en mänsklig rättighet. 
Sanningen är faktikst att man som människa kan arbeta som snickare och för att 8 år senare vara utbildad läkare med specialistinriktning. Frågan bör inte handla om vad man var innan utbildning? utan vad man blev efter utbildning. 

Därför bör de diskussioner som finns gällande att införa lagar för att kontrollera marknaden flyttas från eleven till skolan. 
Vår slutgiltiga vision är att det ska skapas en egen yrkeskår som heter estetiska injektionsbehandlare. 
För att ubilda sig till detta går man en utbildning där man tagit utvalda delar från sjuksköterskelinjen samt läkarlinjen. 
Genom att göra så här så höjs nivåerna på alla skolor, utbildningsmaterialet blir objektivt och hela utbildningen blir dessutom ev CSN berättigat. På detta vis får man bukt på alla de behandlare som saknar tillräcklig kompetens. 

Vi driver en utav nordens mest omfattande utbildningsplatser för de som vill eller redan arbetar med injektionsbehandlingar av tex fillers. För oss är detta början i ett arbeta för en säkrare skönhetsindustri. 

För frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss.